Japanse duizendknoop

  • Japanse duizendknoop: groen gevaarte

    De grootste bedreiging van deze week? De Japanse duizendknoop. De plant molesteert gebouwen, wegen, tuinen en bruggen. Wat kunnen we er tegen doen? De Japanse duizendknoop werd lang geleden als exotische tuinplant naar Nederland gehaald. Inmiddels overwoekerd het groene gevaarte ons kleine landje. Hij is zelfs zo sterk dat hij door asfalt heen kan breken en door funderingen van huizen […]