Colofon

REDACTIEADRES BUITENLEVEN |
Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven
E-mail: redactie@buitenleven.nl
Telefoon: 040 8447644
www.buitenleven.nl
Like ons op Facebook: www.facebook.com/buitenlevenmagazine
Volg ons op Instagram: @buitenlevenmagazine

REDACTIE |
Hoofdredactie Janneke Klunder Adjunct-hoofdredactie Eva van Meijl Eindredactie Janneke Klunder Redactie Maartje de Valk, Eva Vervoort Fotografie website: onder meer Shutterstock.com
Vormgeving Daniëlle Bouman, Marcha van den Einden, Robin Haarbosch, Eric Waterschoot Directeur Uitgever Alex M. Wiersma Marketing Nicole Baten, Daniëlle Veraart Druk Habo DaCosta

ABONNEMENTEN |
Buitenleven verschijnt 9 keer per jaar. Een los nummer kost € 6,99, een jaarabonnement bedraagt € 56,40. Abonnees woonachtig in het buitenland krijgen portokosten doorberekend. Voor adreswijzigingen, vragen over betalingen en bezorging kunt u contact opnemen met BCM Abonnementenservice: abonnement@bcm.nl of 085 7600237. Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur.

AANMELDEN EN OPZEGGEN |
U kunt zich aanmelden via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Buitenleven’ of via de bon in dit magazine. Abonnementen kunnen twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk worden opgezegd via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Buitenleven’ of per post: BCM Abonnementenservice, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven.

PERSOONSGEGEVENS |
Voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst of wanneer u contact heeft met BCM, legt BCM uw persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van onderdelen van BCM.

ADVERTENTIES |
Media accountmanager Nadia Gheit, 040 8447644 of 06 29732321, nadia.gheit@bcm.nl
Media accountmanager Jeroen van der Linden, 040 8447633 of 06 86808803, jeroen.vanderlinden@bcm.nl
Sales support: Sia Eltink, 040 8447667, support@bcm.nl

COPYRIGHT |
De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad of een ander onderdeel van Buitenleven. Niets uit deze uitgave of uit andere onderdelen mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.