Disclaimer

Uw privacy

Voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst of
wanneer u contact heeft met BCM, legt BCM uw persoonsgegevens
vast. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten van onderdelen van BCM.

Klikgedrag

Op de website van Buitenleven worden algemene bezoekgegevens,
zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest
gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website
te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer
gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen BCM en Buitenleven
de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Wijzigingen

BCM en Buitenleven behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in de disclaimer. Check daarom deze regelmatig voor het beleid.

Copyright

De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel
geleden schade door foutieve vermelding in het blad of een ander onderdeel van Buitenleven.
Niets uit deze uitgave of uit andere onderdelen mag worden verveelvoudigd of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze
dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.