Grijze zeehondmannetjes vechten op de Wadden. Foto Ruben Smit Productions
Grijze zeehondmannetjes vechten op de Wadden. Foto Ruben Smit Productions

Vier Waddentips van natuurfilmer Ruben Smit

Het unieke karakter van de Waddenzee toont filmregisseur, ecoloog en natuurfilmer Ruben Smit in zijn film WAD – leven op de grens van water en natuur. Die is vanaf 1 oktober in de bioscoop te zien. Mocht je liever zelf naar de Wadden gaan, overweeg dan om vier favoriete locaties van deze natuurfilmer te bezoeken.

Waddentip 1: het Oerd, Ameland

“Beklim de trap achter de grote schuilhut en je zult versteld staan van het uitzicht.”
Vanaf de hoge duinen zie je de nabijgelegen kwelders waar bij hoogwater duizenden vogels rusten. Aan de oostkant van het Oerd zie je veel zilvermeeuwen in een kolonie van meer dan drieduizend paren. Andere broedvogels zijn de kiekendief, wulp, eidereend, visdief en tapuit.

Ruben Smit. Foto Ruben Smit Productions
Ruben Smit. Foto Ruben Smit Productions

Waddentip 2: de Balg, Schiermonnikoog

“Na de lange tocht over het unieke strand van Schiermonnikoog (het breedste van Europa) waan je je op het einde van de wereld.”
De Balg, een kale zandvlakte met een lengte van vier kilometer, is bereikbaar met de Balg Express, een tractor met aanhanger die plaats biedt aan zo’n veertig personen. Eenmaal aangekomen, zie je op de nabijgelegen zandbank groepen zeehonden zonnen.

Waddentip 3: Dodemansbol, Vlieland

“Kom hier vooral bij opkomend tij, want dan komen de vogels dichtbij. De bergeenden zijn volop aanwezig, net als eidereenden en rosse grutto’s.”
Vlielanders zelf noemen deze plaats ‘Bol van dooie’ omdat hier overblijfselen van opvarenden met besmettelijke ziekten aan land werden gebracht en begraven. Staatsbosbeheer beheert aan de zuidkant de Vogelkijkhut met een fantastisch zicht op steltlopers, lepelaars, bergeenden, rotganzen, smienten en nog meer vogels die er voorbijvliegen of rusten.

Waddentip 4: Horsduinen, Texel

“Een bijzonder ruig en heel dynamisch natuurgebied. Van hogere, oudere duinen tot aan jonge, kleine, primaire duintjes.”
De Horsduinen liggen aan de zuidpunt van Texel. Dit gebied is het hele jaar door schitterend. In de zomer zie je in de natte duinvalleien een zee van bloemen. Op het strand broeden dan kolonies dwergsterns. In de Horsduinen zijn verschillende paden uitgezet, zodat je in korte tijd de omgeving ziet veranderen: van strandwallen en meertjes tot en met jonge duinen en moerasbos.

Film WAD

Buitenleven schonk eerder al aandacht aan de film WAD. Lees meer over de film én bekijk een preview in het bericht ‘Voorproefje: waanzinnige beelden Nederlandse Wadfilm’.

 

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email