Een typisch Nederlands landschap
Een typisch Nederlands landschap

Geef je mening over het Nederlandse landschap

Nederland is klein en druk en gelukkig hebben we nog mooie natuurgebieden en nationale parten. De open ruimte die we nog hebben, neemt met acht hectare per dag af. Zo komen er steeds meer megastallen, windmolenparken en snelwegen bij. Hoe passen we al deze ontwikkelingen in én zorgen we dat ons land fijn blijft om in te leven? Natuurmonumenten maakt zich zorgen en wil weten hoe Nederlanders hierover denken. Vul voor 9 januari 2019 de Nationale Landschap Enquête in en spreek je uit.

Weidsheid van ons land verdwijnt

“Ons landschap staat op het spel,” vindt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.” Daarom kun je in de enquête je mening geven over hoe we moeten omgaan met woningbouw, landbouw, industrie, infrastructuur en al die andere zaken die ruimte vragen in ons land.

Natuur moet beschermd blijven

In Nederland zijn we er inmiddels van doordrongen dat we over moeten naar duurzame energie. Volgens Natuurmonumenten moeten we vooral afblijven van onze natuur en die niet ook inwisselen voor energieparken. “Slechts 13% van ons landoppervlak is beschermde natuur. Laat die 13% ook écht natuur blijven. Verander haar niet in een energiefabriek,” stelt Van den Tweel.

De Noordzee bij Texel
De Noordzee bij Texel

Bedreigde vogelsoorten

Door de kaalslag op onze landbouwgronden, zijn inmiddels vele vogelsoorten op de Rode Lijst terechtgekomen. Sloten, hagen, bomen zijn verdwenen, waardoor vogels als de grutto, tureluur, wulp, patrijs, veldleeuwerik en boerenzwaluw het moeilijk hebben. Daarnaast is er de opgave voor een miljoen nieuwe woningen. Het is de vraag waar die ruimte wordt gevonden. Wordt daar open ruimte voor opgeofferd?

Over Nationale Landschap Enquête

Natuurmonumenten werkt voor de enquête samen met Wageningen Environmental Research. De onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld aan bestuurders, zodat zij die kunnen meewegen bij het maken van beleid. Geef je mening in de Nationale Landschap Enquête, via de link van Natuurmonumenten.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde berichten: