Twee visdieven op een rots.
Twee visdieven, familie van de stern, op een rots.

Vogelrots Balgzandpolder officieel natuurgebied

De vogelrots in de Balgzandpolder bij Den Helder is officieel natuurgebied. Port of Den Helder droeg in juni het vijf hectare grote domein over aan natuurbeheerder Landschap Noord-Holland.

Vogelrots Balgzandpolder
Vogelrots Balgzandpolder is een officieel natuurgebied geworden. Foto: Eric van der Eijck

Broedplaats voor vogels

Het innovatieve natuurontwikkelingsproject aan de rand van de Waddenzee is vijf jaar geleden vanuit een slibdepot omgevormd tot een veilige broedplek voor vogels. Door de steile wanden kunnen roofdieren, zoals vossen, de nesten niet bereiken.
Het bouwwerk bestaat uit muren die zijn opgevuld met gereinigde grond en bagger met daarbovenop schelpen. Vorig jaar zaten er in de muren al meer dan honderd paar oeverzwaluwen, terwijl op de vijf meter hoge rots onder meer 120 paar visdieven en 28 paar kluten broedden.

Twee visdieven op een rots.
Twee visdieven, familie van de stern, op een rots.

Paaiplaats voor finten

De vogelrots en omgeving zijn gerealiseerd door het project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ van de Vogelbescherming. Dat kreeg geld van het Waddenfonds om het gebied rond de rots in te richten en er één geheel met de Balgzandpolder van te maken. Rond de broedrots werd een waterpartij gegraven. De bodem van de verdieping van de waterpartij is op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorzien van grof mineraal puin. Hierdoor ontstond een zeer geschikte paaiplaats voor de fint, een vis die steeds vaker in het Balgzandkanaal wordt gesignaleerd.

Ambities voor waddennatuur

Vogelrots Balgzandpolder is de eerste in Nederland en de resultaten zijn veelbelovend. Dit natuurontwikkelingsproject past binnen de ambities van Landschap Noord-Holland om de waddennatuur en de beleving hiervan te versterken. “De Waddenzee is een uniek natuurgebied en de Port of Den Helder acteert hier heel behoedzaam, altijd met in het achterhoofd dit unieke Unesco-werelderfgoed”, aldus de nieuwe natuurbeheerder.
De belangen van het Landschap Noord-Holland met de Waddenzeehavens enerzijds en acht natuurorganisaties anderzijds, zijn onlangs vastgelegd in het Pact van Marrum. Alle betrokkenen streven naar een evenwichtige toekomst voor de vogelrots en de nabije omgeving van dit buitengewone natuurgebied.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email